Fagfolk Oplæg Web

Kursus om relationer (fagfolk)

Datoer: D. 23. august og 1. oktober
Sted: Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund
Tilmeldingsfrist: Mandag den 9. august

Et kursus om, hvordan vi som fagpersoner kan bidrage til at skabe muligheder for mennesker med cerebral parese frem for begrænsninger.

Et kursus over to dage, hvor vi sætter fokus på, hvordan de relationer, vi indgår i, er med til at definere os, som dem vi er.

Kurset vil specifikt have fokus på fagpersonens betydning i relationen til mennesker med en funktionsnedsættelse, herunder hvordan vi som fagpersoner kan være medskabere af en konstruktiv virkelighed for mennesket. En virkelighed, som er præget af muligheder fremfor begrænsninger.

Målgruppen

Fagpersoner såsom lærere, støttelærere, støttepædagoger, pædagoger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller lignende.

Program

Kurset vil blive afholdt den 23. august kl. 9.00-15.30 og fredag den 1. oktober kl. 9.00-14.00.

Dagene vil både indeholde faglige og personlige oplæg samt fælles refleksioner og paneldebat med mennesker, som blandt mange andre ting har levet erfaring med CP. Nedenfor ses en kort præsentation af de forskellige oplæg. Endeligt program fremsendes op til kursusstart.

Det Personlige og Helhedsorienterede Møde: Fra Teori til Praksis, v/ Kristian Møller Moltke Martiny, Bevidstheds- og kognitionsforsker, og forskningsleder i Enactlab.

Et forskningsbaseret oplæg om rammerne, der kræves for at kunne arbejde personcentreret og helhedsorienteret med personer med CP, hvor de neurofysiologiske, psykologiske og sociale perspektiver supplerer hinanden. En sådan målsætning ses i bl.a. ICF og ICF-CYs funktionsevne-model, men den er svær at omsætte i praksis (f.eks. i rehabilitering). Med udgangspunkt i empiri fra møder mellem personer med CP og fagpersoner, beskrives forskningsfundamentet, ’Embodied Cognition’, som en måde at omsætte teori til personcenteret og helhedsorienteret praksis.

Når familien rammes af CP – case-historier fra narrativ praksis v/ Sofie Ejlersen, psykolog Elsass Fonden

Når en familie rammes af CP, påvirkes de relationelle dynamikker i og udenfor familien. Der er en masse stigma, ekstra hensyn og fagfolk i familiens liv, som uundgåeligt ”deltager” i deres indre diskussioner og fortællinger om sig selv. Forælder-barn relationen, forælder-forælder relationen, og ikke mindst egen identitetsfortælling er derfor tit udfordret i mødet med CP. Med udgangspunkt i cases fra egen narrative praksis, vil oplægsholderen komme med eksempler på, hvordan man kan arbejde med at dekonstruere de negative fortællinger, og skabe mere hensigtsmæssige livshistorier og handlemuligheder for familier og unge med CP.

Det relationelle handicap i livet med CP v/ Olivia Dahl Nielsen, stud.cand.scient.soc og har levet erfaring med CP.

Oplægsholderen trækker på egne erfaringer, sociologisk teori og et udsnit af kvalitative interviews med unge voksne med CP. Oplægget handler om, hvordan forskellige relationer kan skabe både begrænsninger og potentialer for mennesker, der lever med CP og lægger op til diskussion og refleksion om, hvordan vi fremtidigt forstår og tilgår personer med CP.

Forestillingsevnen som arbejdsredskab v/ Louise Bøttcher, Psykolog, PhD Aarhus Universitet

Forestillinger om den anden har betydning for, hvordan vi handler i relationer, både professionelt og privat. Ikke bare forestillinger om, hvem den anden er, men også hvem den anden kan blive til i relationen. Ved hjælp af eksempler vil oplægget handle om, hvordan professionelle kan anvende deres forestillingsevne på en fagligt funderet måde i samarbejdet om børn og unge med handicap.

Andet

Prisen for kurset er 495 kr. inklusive forplejning. Vi forbeholder os retten til at aflyse, hvis der er færre end 20 deltagere tilmeldt. Der udstedes kursusbevis til deltagerne.

Hvis det ikke bliver muligt at afvikle dagene fysisk grundet eventuelle restriktioner i forbindelse med COVID-19, bliver dagen afholdt online i stedet.

Pris - deltager

Kr. 495,-

Læs også...

Læge Behandling

Coronavirus og aktiviteter

Elsass Fonden følger nøje med i udviklingen omkring coronavirus (COVID-19) og følger anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›