Godt I Gang Med Læring

Godt i gang med læring (ophold)

Alder: 5-7 år skolestartere med CP og familier
Tidspunkt: 8.- 11. november 2021
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund

Kursus om overgangen fra daginstitution til skole, når man har CP – hvordan ruster man sig bedst?

Opnå en større viden om overgangen til skole og få en mere nuanceret forståelse for jeres barns deltagelse i skolerelaterede praksisser.

Kurset bidrager blandt andet til, at I kan indgå i en kvalificeret dialog med fagpersoner omkring barnet i skolen, så parterne i fællesskab kan skabe de bedst mulige læringsbetingelser for barnet.

Tilbuddet er gratis.

Målgruppen

Kurset henvender sig fortrinsvis til børn med CP, som forventes at starte i et alment skoletilbud - og deres familier.

Er der usikkerhed omkring, hvorvidt dit barn skal gå i special- eller almen skole, så hører I også til målgruppen.

Forudsætninger

For at I forældre opnår samme viden, fælles forståelse og udbytte, anbefales det, at I begge deltager på kurset sammen med jeres barn.

Program

Kurset er bygget op om tre vigtige elementer:

- Netværk med andre familier
- Skolerelaterede aktiviteter
- Viden i form af oplæg og sparring med fagpersoner fra Elsass Fonden (ergoterapeuter, psykologer og fysioterapeuter)

Varighed

Kurset indebærer et ophold på fire dage med delvis forplejning og overnatning i Elsass Fonden.

Andet

Ved tilmelding registrerer vi jeres ønske om deltagelse. I vil efterfølgende blive kontaktet, så vi sammen kan vurdere, om kurset matcher jeres behov. Kurset munder ikke ud i en skriftlig rapport.

NB! Alle familiemedlemmer skal tilmeldes sammen med barnet med CP under ”tilmeld andre”

Læs også...

Læge Behandling

Coronavirus og aktiviteter

Elsass Fonden følger nøje med i udviklingen omkring coronavirus (COVID-19) og følger anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne.

Læs mere ›