Elsass

Godt i gang med læring

Datoer: 10. - 13. august 2020
Sted: Elsass Fonden

Kursus om overgangen fra daginstitution til skole, når man har CP – hvordan ruster man sig bedst?

Hvordan forbereder man sig bedst på overgangen fra daginstitution til skole, når man har et barn med Cerebral Parese (CP)? Dét, og mange andre spørgsmål, hjælper kurset Godt i gang med læring med at finde svar på.

Hensigten med kurset er, at I som forældre opnår en større viden om overgangen til skole og får en mere nuanceret forståelse for jeres barns deltagelse i skolerelaterede praksisser. Denne viden forventes at kunne bidrage til, at I kan indgå i en kvalificeret dialog med fagpersoner omkring barnet i skolen, så parterne i fællesskab kan skabe de bedst mulige læringsbetingelser for barnet.

Kurset er gratis.

Målgruppen

Kurset henvender sig til familier med børn, der har CP i alderen 5-7 år, og som forventes at starte, eller lige er startet, i et alment skoletilbud.

Er der usikkerhed omkring, hvorvidt dit barn skal gå i special- eller almen skole, så hører I også til målgruppen.

Forudsætninger

For at I forældre opnår samme viden, fælles forståelse og udbytte, anbefales det, at I begge deltager på kurset sammen med jeres barn.

Varighed

Kurset indebærer et ophold på fire dage med delvis forplejning og overnatning i Elsass Fonden.

Andet

En vigtig del af indholdet på kurset er ligeledes netværk med andre forældre og børn med CP samt sparring med fagpersoner fra Elsass Instituttet (ergoterapeuter, psykologer og fysioterapeuter).

Kurset munder ikke ud i en skriftlig rapport.

Vi matcher børnene så vidt muligt i forhold til alder og funktionsniveau. Derfor fastlægges hold og datoer løbende. Ved tilmelding registrerer vi jeres ønske om deltagelse. I vil efterfølgende få mere information.

For tilmelding eller yderligere information, kontakt:

Psykolog Camilla Pihl Rasmussen
cpr@elsassfonden.dk
+45 2738 2624