God Start 2

God Start-ophold

Alder: Fra 6mdr. og op til 4 år
Tidspunkt: Mandag til torsdag
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund

Er dit barn lige blevet diagnosticeret med cerebral parese? Få den nyeste viden, bliv vejledt i indsatsmuligheder og del erfaringer med andre familier.

Elsass Fonden tilbyder God Start-ophold til familier, der lever med cerebral parese.

Opholdet indebærer, at I skal bo 4 dage i Elsass Fonden sammen med 4-5 andre familier, der også har et barn med CP.

Formålet er, at I får nyeste viden om CP og indsatsmuligheder, og at I som familie får mulighed for at være sammen med andre familier, som I kan udveksle erfaringer med.

Opholdet for jer og for børnepassere er gratis.

Transporten frem og tilbage skal I selv sørge for.

Målgruppen

God Start er for familier med børn med cerebral parese (CP) fra 6 mdr. og op til 4 år.

Forudsætninger

Det er vigtigt, at begge forældre deltager, så I opnår samme viden, fælles forståelse og størst muligt udbytte. Søskende er også velkomne.

Program

Opholdet kommer bl.a. til at indeholde:

- Tests og observationer af barnet
- Oplæg om CP og indsatsmuligheder
- Råd og vejledning ift. at skabe en hverdag med leg og aktiviteter, der stimulerer barnet til mest mulig bevægelse og udvikling
- Samtale med psykolog mhp. at understøtte det konstruktive samspil i familien samt vurderingen af, hvornår og hvordan I som forældre støtter barnet bedst muligt.

Andet

For at I forældre kan deltage sammen i de forskellige aktiviteter (oplæg, samtaler mv.), anbefaler vi, at I sørger for pasningsmulighed til barnet og evt. søskende alle dage under opholdet ved at medbringe én eller max to børnepassere - som for eksempel bedsteforældre.

Vi matcher børnene så vidt muligt i forhold til alder og funktionsniveau. Derfor fastlægges hold og datoer løbende. Ved tilmelding registrerer vi jeres ønske om deltagelse. I vil efterfølgende få mere information.

Såfremt I har spørgsmål, må I endelig kontakte os:

Ergoterapeut Maj Malmberg
Mail: mm@elsassfonden.dk.

Spørgsmål vedrørende praktiske forhold, kontakt:

chefsekretær Dorit Jensen
Mail: dj@elsassfonden.dk.