God Start 2

God Start - ophold

Alder: Fra 6 mdr. og op til 4 år
Tidspunkt: Fastlægges efter tilmelding
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund

Er dit barn netop blevet diagnosticeret med cerebral parese? Få nyeste viden, bliv vejledt i indsatsmuligheder og del erfaringer med andre familier.

Elsass Fonden tilbyder løbende God Start-ophold til familier, der lever med cerebral parese. Vi afholder ca. 10 ophold årligt, som sammensættes efter alder og funktionsevne.

Opholdet indebærer, at I skal bo 4 dage i Elsass Fonden sammen med 4-5 andre familier, der også har et barn med CP. Formålet er, at I får nyeste viden om CP og indsatsmuligheder, og at I som familie får mulighed for at være sammen med andre familier, som I kan udveksle erfaringer med.

Opholdet for jer og for børnepassere er gratis. Transporten frem og tilbage skal I selv sørge for.

Målgruppen

God Start er for familier med børn med cerebral parese (CP) fra 6 mdr. og op til 4 år.

Forudsætninger

Det er vigtigt, at begge forældre deltager, så I opnår samme viden, fælles forståelse og størst muligt udbytte. Søskende er også velkomne.

Program

Opholdet kommer bl.a. til at indeholde:

- Tests og observationer af barnet
- Oplæg om CP og indsatsmuligheder
- Råd og vejledning ift. at skabe en hverdag med leg og aktiviteter, der stimulerer barnet bedst muligt
- Samtale med psykolog mhp. at understøtte det konstruktive samspil i familien samt vurderingen af, hvornår og hvordan I som forældre støtter barnet bedst muligt.

Varighed

Opholdet løber typisk over fire hverdage. Nærmere information om datoer følger efter tilmelding, når familierne er matchet.

Andet

Når I tilmelder jer, registrerer vi jeres ønske om deltagelse. Herefter kontakter vi jer for en nærmere samtale via telefon.

Vi matcher børnene så vidt muligt i forhold til alder og funktionsevne. Derfor fastlægges hold og datoer løbende. I vil blive tilbudt plads ca. 3 måneder før et ophold.

For at forældre kan deltage sammen i de forskellige aktiviteter (oplæg, samtaler mv.), anbefaler vi, at I sørger for pasningsmulighed til barnet og evt. søskende alle dage under opholdet. Fx ved at medbringe én eller max to børnepassere (evt. bedsteforældre).

Grundet stor efterspørgsel kan der være ventetid på op til ca. 6-8 måneder

Læs også...

Læge Behandling

Coronavirus og aktiviteter

Elsass Fonden følger nøje med i udviklingen omkring coronavirus (COVID-19) og følger anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne.

Læs mere ›
God Start 2

Om God Start

Et ophold i Elsass Fonden for familier, der lever med cerebral parese (CP), hvor I får nyeste viden om CP, indsatsmuligheder og lærer andre familier i samme situation at kende.

Læs mere ›