God Start 2

God Start (Online) - Færøerne

Alder: Fra 6 mdr. til og med 4 år
Tidspunkt: 25.-28. maj 2020
Sted: Virtuelt
Tilmeldingsfrist: 18. maj

Er dit barn blevet diagnosticeret med cerebral parese? Få den nyeste viden, bliv vejledt i indsatsmuligheder og del erfaringer med andre familier. Elsass Fonden tilbyder for første gang et online-kursus for familier på Færøerne.

Opholdet indebærer, at I skal bruge 4 hele dage fra den 25. til den 28. maj. I skal deltage sammen med tre andre familier, der også har et barn med CP. Formålet er, at I får nyeste viden om CP og indsatsmuligheder, og at I som familie får mulighed for at tale sammen med andre familier, som I kan udveksle erfaringer med.

Opholdet for jer er gratis.

Målgruppen

Familier, som bor på Færøerne, og som har børn med cerebral parese (CP) i alderen 6 måneder til og med 4 år.

Forudsætninger

• At barnet har diagnosen CP eller OBS CP
• lyst til at afprøve en ny måde at køre Elsass Fondens kursus God Start på
• At begge forældre deltager, så I opnår samme viden, fælles forståelse og størst muligt udbytte
• Har mulighed for at have en børnepasser hos jer alle dagene - også selvom I er hjemme
• en stabil og hurtig internetforbindelse.

Program

Opholdet kommer blandt andet til at indeholde:

• Oplæg om CP og indsatsmuligheder
• Observationer af barnet ud fra film og online-konsultationer
• Råd og vejledning ift. at skabe en hverdag med leg og aktiviteter, der stimulerer barnet til mest mulig bevægelse og udvikling
• Samtale med psykolog mhp. at understøtte det konstruktive samspil i familien samt vurderingen af, hvornår og hvordan I som forældre støtter barnet bedst muligt
• Samtaler med de andre familier over Microsoft Teams og evt. et møde, hvis det lader sig gøre.

Før opholdet:

• I vil blive ringet op af den ergoterapeut, som vil følge jeres familie på opholdet. Her vil der blive lavet ”COPM”-interview, hvor det klarlægges, hvilke udfordringer I som familie gerne vil have fokus på under God Start
• I vil blive bedt om at give tilladelse til, at den fysioterapeut som er knyttet til jeres familie, må ringe til de fagpersoner, som I mener er relevante at udveksle informationer med
• I vil før opholdet blive kontaktet for at sikre, at Microsoft Teams, som er den online platform, vi bruger, fungerer.
• Hver familie skal inden opholdet sende en lille video af deres barn i de situationer, de gerne vil have sparring på.

Andet

Har du lyst til at høre mere eller melde dig til forløbet, så kontakt os via tilmeldingsknappen herunder senest 18. maj.