Legegruppe Leg God Start WEB

Den betydningsfulde leg - mød andre familier

Alder: 1 ½ - 5 år
Tid: Tirsdage fra den 7. maj - 18. juni
Sted: Elsass Fonden og online
Tilmeldingsfrist: 30. april

Mød andre familier og få indblik i legens betydning for børn med CP.

Mange forældre til børn med CP kan opleve det som udfordrende at finde plads til den glædesfyldte leg i en presset hverdag. Træning og hverdagens gøremål kan fylde meget.

Mange kan stå med en oplevelse af ikke at passe ind i traditionelle mødre- og legegrupper, og det kan være svært for venner og familie at forstå, hvad man kæmper med.

Vi tilbyder netværksdannelse og erfaringsudveksling med andre i samme situation.

Der vil være mulighed for tilpasset legeinspiration og leg, hvor vi sammen er nysgerrige på, hvilken leg jeres barn er optaget og motiveret af.

I legegruppen tilbydes der ikke individuel sparring på træningsaktiviteter. Der vil midtvejs i forløbet været et online-vidensoplæg med temaer som ’legens betydning’, ’forældre-barn samspil’ og ’omgivelsernes indflydelse’.

Viden fra oplægget bliver inddraget i legegruppens aktiviteter.

Målgruppen

Forældre til børn med cerebral parese i alderen 1½-5 år. Der er ingen krav til barnets funktionsniveau, da legen bliver tilpasset det enkelte barn.

Program

Forløbet ser ud som følger:
Tirsdag d. 7. maj - kl. 10-11:30:
Legegruppe (fysisk fremmøde)

Tirsdag d. 21. maj - kl. 10-11:30:
Legegruppe (fysisk fremmøde)

Tirsdag d. 28. maj - kl. 10-11:00:
Vidensoplæg (online)               


Tirsdag d. 4. juni - kl. 10-11.30:
Legegruppe (fysisk fremmøde)

Tirsdag d. 18. juni - kl. 10-11:30:
Legegruppe (fysisk fremmøde)  

Andet

For mere information - kontakt:

Anne Goul-Jensen
Psykolog, Elsass Fonden
Mail: ag@elsassfonden.dk

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›