Skole

Børn og unge med cerebral parese i almenskolen

Dato: 5. december 2023 kl. 9.00-15.00
Sted: Vejen Idrætscenter (fysisk deltagelse)
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 23. november 2023

En temadag om, hvordan man som fagperson bedst støtter op om det gode skoleliv for barnet med CP i almenskolen?

Det er ikke altid nemt for børn med CP at gå i en almen skoleklasse. De fleste har gavn af, at de nærmeste fagpersoner kender til diagnosen og de udfordringer, den kan bibringe, af bl.a. motorisk og kognitiv karakter.  

Denne temadag sætter fokus på skolelivet i almenskolen, når man har cerebral parese.

Formålet er at introducere deltagerne for perspektiver og temaer, som er væsentlige, når man som fagperson arbejder for at give barnet de bedst mulige deltagelses- og læringsmuligheder.

Målgruppen

Tilbuddet henvender sig til fagpersoner (lærere, støttelærere, støttepædagoger, pædagoger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller lignende), der arbejder med børn og unge med CP i en almen skole.

Program

Dagen rummer seks korte oplæg, som vil fungere som grundlag for efterfølgende faciliteret dialog og sparring:

Hvad er cerebral parese? v. Camilla Pihl Rasmussen, psykolog
Lær diagnosen bedre at kende og se eksempler på, hvilken betydning den kan have i hverdagen.

Kognitive funktioner hos børn med CP v. Camilla Pihl Rasmussen, psykolog
Hvad ved vi om kognitive udfordringer hos børn med CP? Og hvilken betydning har de for børnenes deltagelsesmuligheder og læringsudbytte i en skolekontekst?

Perceptionsmæssige udfordringer i hverdagen v. Line Zacho Greve, ergoterapeut og Master i social- og specialpædagogik
At deltage aktivt i skolelivets forskellige arenaer, stiller store krav til et barns evne til at modtage og bearbejde sanseindtryk (perception). Hvordan hjælper vi bedst barnet med CP?

Fysisk aktivitets betydning for børn med CP v. Majken Hansen, fysioterapeut
Hvad ved vi om det fysiske aktivitetsniveau hos børn med CP, og hvorfor er det vigtigt? Få gode råd til, hvordan man kan planlægge og gennemføre tilpassede fysiske aktiviteter/undervisning.

Forældresamarbejde v. Line Zacho Greve, ergoterapeut og Master i social- og specialpædagogik
Få indblik i de udfordringer og dilemmaer, man kan stå i som forælder til barn med CP. Betydningsfuld viden, når man som fagperson skal bidrage til et konstruktivt samarbejde.

Jeg var en alien, der ledte efter mit rumskib - om unge med CP og identitetsskabelse v. Olivia Dahl, Ph.d.-studerende, sociologisk institut, Københavns Universitet
Et sociologisk oplæg om, hvordan fagpersoner kan hjælpe med at ressourceøge individers drift mod identitetsskabelse og agens.

Andet

Temadagen gennemføres kun ved minimum 25 deltagere.

Pris - deltager

250,- Kr.