Akroyoga

Akroyoga - København

Alder: Børn og deres familier
Tidspunkt: Et forløb over 3 lørdage med opstart den 25. januar 2020 kl. 11.30-13.00
Sted: Lergravsparken skole, Ungarnsvej 13, 2300 København S

Hvis dit barn lever med CP eller et andet fysisk handicap, kan det være en udfordring at deltage i almindelige idrætsaktiviteter med mange deltagere på holdet.

Til familieakroyoga laver vi yoga, akrobatik og lege med udgangspunkt i dit barns funktionsniveau. Vores hold er på max 10 familier, så vi har tid til at hjælpe og instruere alle.

Som voksen lærer du, hvordan du kan støtte dit barn i at udvikle sig motorisk. Samtidig får I inspiration til lege og aktiviteter, I kan lave sammen i hjemmet. Omvendt vil barnet opleve nye måder at udfolde sig fysisk.

Det er alt sammen med til at skabe nærvær, tillid og stærke bånd mellem barn og voksen.

Vi afrunder altid undervisningen med massage.

Målgruppen

Børn med CP eller lignende funktionsnedsættelse og deres familier.

Program

Et forløb over 3 lørdage kl. 11.30-13.00:

- 25. januar 2020
- 21. marts 2020
- 4. april 2020

Andet

Vil du vide mere, kontakt:

Marianne Hjort Nielsen
Mail: bu@akroyoga.dk