Aktivitek Svævebane Web

Aktivitek

Aktivitek er et tilbud til børn med CP og deres forældre. Det er et inspirationsforløb, som giver gode idéer til, hvordan nye og meningsfyldte lege integreres i hverdagen med udgangspunkt i nyeste viden om hjernens foranderlighed, og hvad der sker i kroppen, når man har cerebral parese.

Formålet er, at barnet igennem leg udvikler nye kompetencer. Hvert aktivitek har et emne, og forældre og børn vil sammen afprøve nye aktiviteter og lege, som tager udgangspunkt i emnet. Derudover vil der være et oplæg for forældrene, som ligeledes tager afsæt i dagens emne.

I forløbet er der mulighed for at møde andre familier i samme situation og derved skabe netværk.

Målgruppen

Tilbuddet henvender sig til børn med CP i alderen 4-7 år og deres familier. Et hold består af max 5 deltagere, så der er tid og ro til det enkelte barn og dets familie.

Vi sammensætter holdene, så børnene matcher hinanden bedst muligt, hvilket betyder at man ikke nødvendigvis er sikret en plads ved tilmelding,

Hvor og hvornår

Aktivitek er et gennemarbejdet og sammenhængende forløb af 4 omgange over en periode på ca. 4 måneder. Det kører én gang årligt på Sjælland og i Jylland. 

Vil du vide mere?

Kontakt Kimmie Westh Svendsen på ks@elsassfonden.dk

Læs også...

Danrmarkskort Hovedstaden

Find en aktivitet

Se vores aktuelle tilbud til børn, unge og voksne med CP - samt fagpersoner på området.

Læs mere ›