Kanoer Unge

Sportscamp - en ny form for habilitering?

En ph.d.-afhandling der fokuserer på, hvorledes der kan skabes helhedsorienterede indsatser for mennesker med cerebral parese. Mere konkret tages der udgangspunkt i indsatsen 'sportscamp', der i sin opbygning og sit intenderede formål retter fokus mod både neurofysiologiske, psykologiske og sociologiske aspekter.

Gennem kvalitative interviews belyses det, hvordan sportscamp opleves af børn, unge og voksne med cerebral parese, samt hvilke udviklingsprocesser, der viser sig, hos deltagerne på baggrund af deltagelse heri.

Formål

Det er et mål med afhandlingen at:

  1. Forstå effekten af indsatsen sportscamp
  2. Opnå en praktisk-teoretisk indsigt, der muliggør en videreudvikling af indsatsens praksis, metoder og teoretiske rammer
  3. Inspirere sundhedsvæsenet til at åbne op for nye måder at tænke og udføre habilitering i arbejdet med mennesker, der lever med CP.

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt projektleder Mie Maar Andersen på mma@elsassfonden.dk