Jonstrupvang Udefra

Speciallæge i neurologi søges til konsulentarbejde i botilbud og fond

Jonstrupvang og Elsass Fonden søger speciallæge i neurologi, der kan hjælpe med neurologisk tilsyn af voksne med cerebral parese (CP) to dage om måneden.

Om Jonstrupvang

Jonstrupvang er et bo- og dagtilbud for voksne mennesker med CP i Værløse. Der bor 46 personer, mens dagtilbuddet rummer 25 fuldtidspladser.

På Jonstrupvang er der 100 ansatte fordelt på pædagogisk og sundhedsfagligt personale, terapeuter, køkken/rengøring, pedeller, administrativt personale og ledere.

Beboerne tilhører gruppen af voksne med CP, der ikke har gangfunktion, og mange af beboerne har store kognitive udfordringer. 

Læs mere om Jonstrupvang her.

Alle beboere på Jonstrupvang er tilknyttet en praktiserende læge, der tager sig af de helt almindelige sygdomme. Der er derudover behov for en speciallæge i neurologi, som kan hjælpe beboerne med de nødvendige undersøgelser og behandling, og den nødvendige medicinske behandling, der relaterer sig til CP.

Behovet er en dag om måneden ca. fra kl. 9.30 til 15.30 – alternativt to dage om måneden fra kl. 13.00 til 16.00.

Indholdet på dagene er en årlig gennemgang af beboerne. Derudover vil der være akutte sager og opfølgning på igangværende behandling og undersøgelser. Vi har en sygeplejerske ansat, der vil deltage og tilrettelægge dagene. Kontaktpersoner, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pårørende vil deltage efter behov.

Om Elsass Fonden

Elsass Fonden er en privat fond, der har som formål at hjælpe med at øge livskvaliteten for mennesker med CP. Det sker gennem økonomisk støtte til 1) enkelte personer og familier med CP, 2) projekter der kan bidrage til øget deltagelse og aktivitet for mennesker med CP og 3) forskning.

Fonden udfører derudover også egen forskning og generer derigennem viden, som bliver omsat til konkrete tiltag som kurser, nye metoder og træning.

Læs mere om fonden her.

Kvalifikationer

Ansøger skal være uddannet eller under uddannelse som speciallæge i neurologi. Forudgående praktisk erfaring med CP vil være en fordel, men er ikke en forudsætning. Der vil blive sikret oplæring og efteruddannelse i CP i forbindelse med ansættelsen.

Der vil i øvrigt blive lagt vægt på følgende:

 • Interesse for cerebral parese
 • Interesse i at indgå i forskningsprojekter
 • Interesse for at formidle viden til såvel fagpersoner som pårørende
 • Åben og energisk personlighed

Løn

Konsulentløn på timebasis (ifølge overenskomst: 719,93 kr pr. time).

Arbejdsbeskrivelse

Følgende opgaver vil indgå i stillingen:

 • Klinisk ansvarlig ved forskningsprojekter foretaget af Elsass Fonden på Jonstrupvang
 • Klinisk ansvarlig for undersøgelse, behandling og rådgivning om CP til beboere, pårørende og medarbejdere på Jonstrupvang
 • Klinisk undersøgelse af voksne med CP i forbindelse med forskningsprojekter i Elsass Fonden
 • Samtaler og vejledning af voksne med CP og deres familier i Elsass Fonden
 • Hjælp til terapeuter i Elsass Fonden i relation til lægefaglige problemstillinger
 • Formidling af viden til fagpersoner, personer med CP og pårørende til personer med CP

Ansøgning

Ansøgningen skal skrives på dansk og indeholde følgende information:

 • Fuldt CV med navn, adresse, telefonnummer, e-mail, tidligere og nuværende ansættelser
 • Evt. publikationsliste
 • Dokumentation af uddannelse

Ansøgningsprocedure

Yderligere information kan fås ved henvendelse til professor Jens Bo Nielsen, Elsass Fonden på jbnielsen@sund.ku.dk og Kim Frederiksen, Jonstrupvang på kinofr@regionh.dk.

Deadline for ansøgning er 31/1-2020 kl. 12:00 på job@elsassfonden.dk

Læs også...

Huset Nyt Web

Hvad er Elsass Fonden?

Elsass Fonden er en privat fond, som arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese (CP) og deres pårørende.

Det sker via forskning, formidling af viden, udvikling af aktivitetstilbud samt ved direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte.

Læs mere ›
Webforside Doucet 1920X1920

Hvordan arbejder vi?

Elsass Fonden er en proaktiv fond, der altid bestræber sig på at være på forkant med den nyeste viden på CP-området. 

Alle vores aktiviteter understøtter hinanden i ambitionen om at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese (CP). 

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›