Baby 6 Måneder

Tidlig indsats

Tidspunkt: Ikke fast - løbende opstart
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund

Elsass Fonden tilbyder forskellige indsatser til familier med børn, der har haft en hård start på livet.

Den tidlige indsats sammensættes ud fra, hvad der er relevant for den enkelte familie. Formålet er at understøtte barnets udvikling bedst muligt – herunder hele familiens mestring af situationen.

Alle tilbud foregår hos Elsass Fonden i Charlottenlund og udbydes gratis.

Målgruppen

Familier med børn fra 0-6 måneder, som har en hjerneskade, eller hvor læger og forældre har en bekymring om, at barnet har en hjerneskade.

Program

Tidlig Indsats starter med en konsultation (se beskrivelse nedenfor). På baggrund af konsultationen sammensættes jeres forløb ud fra følgende tilbud:

KONSULTATIONER
En eller flere konsultationer med en fysio- og en ergoterapeut. Der sættes god tid af (ca. 3 timer), så undersøgelser og observationer kan foregå på barnets præmisser - der er både tid til at spise, sove og skifte ble.
Undervejs i konsultationen kigger terapeuterne på jeres barn og sparrer med jer om, hvordan I bedst kan understøtte jeres barns udvikling.

LEG &LÆR (GRUPPEFORLØB)
I Leg & Lær mødes forældre og børn i Elsass Fonden sammen med en fysio- og en ergoterapeut. Forløbet vil indeholde korte oplæg om forskellige relevante emner - fx spisning eller sansemotorik. Der vil også være individuel opfølgning på jeres barns udvikling, samt mulighed for at sparre med de andre forældre.

FORÆLDRENETVÆRK
Forældrenetværk er et forløb, hvor I kan møde andre forældre i lignende situation. I netværket gives og deles viden samtidig med, at der er rum og plads til at dele tanker og følelser omkring dét at være forældre til et barn, der har haft en hård start på livet. Netværket faciliteres af en psykolog.

PSYKOLOGSAMTALER
Der er mulighed for at få en eller flere individuelle samtaler med en psykolog.

OVERLEVERINGSMØDE
Hvis det ønskes og er relevant for barnet, tilbydes afslutningsvist et overleveringsmøde til vuggestue/børnehave i forbindelse med institutionsstart.

Varighed

Tilbuddet forløber fra barnet er 0-6 måneder, og afsluttes når barnet starter i institution.

Andet

For yderligere information omkring tilbuddet - og om det kunne være relevant for jer - kontakt ergoterapeut Line Zacho Greve på lzg@elsassfonden.dk.